I wanna forgive you, and I wanna forget you.

- När Lauren berättar till Heidi att hon inte vill ha någonting med henne att göra.